NN.hu

Coś więcej niż tylko zwykły serwis korporacyjny.

NN Insurance is the member of NN Group located in the Netherlands. NN Group is operating in 18 countries and ensuring to reach its goals with the efforts of 12 000 employees worldwide: To provide high-quality products and services for 15 million clients.

The former ING Group has been founded in 2003 by the merger of Nationale-Nederlanden and NMB Postbank Group. ING Group was responsible for both the banking and for the insurance divisions. In 2014 NN decided to continue as an independent insurance company, while ING Group took the banking products and services.

Webtown used Liferay to develop the corporate website of NN Hungary. Key features included an investment analysis tool, a sales platform with calculators, internal systems integrations, and a blog. Of course, we’ve had some very tough tasks, and never encountered something that Webtown couldn’t do.

Tamás Kocsis - Head of Marketing

Do stworzenia węgierskiej korporacyjnej strony internetowej dla NN.Webtown wykorzystała Liferay. Kluczowa funkcjonalność obejmowała: narzędzie do analizy inwestycji, platformę sprzedaży z kalkulatorami, integracje systemów wewnętrznych oraz blog. Oczywiście przed Webtown postawiono trudne zadanie, ale dla tej firmy nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia.
Tamás Kocsis - Kierownik ds. marketingu

Wyzwanie

W momencie, gdy rozpoczynaliśmy ten projekt, towarzystwo ubezpieczeniowe funkcjonowało pod swoją poprzednią nazwą – ING, ale chciało przygotować się do zmiany nazwy na NN. W związku z tym chciało również przygotować się do rebrandingu swojej strony. W pierwszej kolejności celem klienta była promocja produktów, usług i prezentacja firmy. Ówczesnym klientom należało przekazać dodatkowe informacje, w tym prawnie wiążące dokumenty, aby we właściwy sposób poinformować wszystkich ubezpieczonych.

Po zmianie nazwy, którą ułatwiły bardziej sprzyjające przepisy dotyczące towarzystw ubezpieczeniowych, NN podjęła decyzję o podjęciu działań z zamiarem umożliwienia klientom zawierania umów ubezpieczenia przez Internet. W związku z tym NN potrzebowała sprawnego partnera, który przekształciłby posiadany już kanał internetowy w cyfrowy punkt sprzedaży detalicznej.

Rozwiązanie

Naszym pierwszym kamieniem milowym w projekcie było stworzenie strony internetowej dla NN z funkcjami przyjaznymi dla użytkownika, takimi jak wyświetlanie wykresów, zapisy do newslettera czy wyszukiwanie dokumentów. Wówczas strategia NN wymagała rozwiązań klasy e-commerce, które polegały na stworzeniu wszechstronnej internetowej platformy sprzedaży o funkcjonalności umożliwiającej zachowanie zgodności z wszystkich przepisami w prawie ubezpieczeniowym, a także w kodeksie cywilnym. Stworzyliśmy kompleksowy algorytm obsługi cennika, który determinuje proces wyceny. Wśród innych funkcji należy również wyróżnić generowanie polityki z przechowywaniem baz danych i automatycznym wysyłaniem wiadomości e-mail z załączonymi obowiązkowymi dokumentami, jak również innymi przydatnymi informacjami.

Przed rozpoczęciem procesu rozwoju nowej platformy NN w oparciu o Liferay 6.2 wprowadziliśmy sprawną metodologię realizacji projektu w ramach coachingu dla właścicieli produktów, aby zapewnić pełną przejrzystość w zakresie naszego sposobu wdrażania iteracji w kolejnych tygodniach, pełniąc rolę zespołu realizacyjnego w ramach Scrum.