Mavir

Portale Liferay i intranet. Oprogramowanie wykonane na zamówienie w Symfony. Rozwiązanie „wszystko w jednym”.
 

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság [Węgierski Operator Sieci Przesyłowej, Mavir Zrt] jest młodym przedsiębiorstwem działającym w grupie MVM o wielkich tradycjach i bogatym doświadczeniu. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w jednym z najważniejszych sektorów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki Węgier i krajowego przemysłu elektroenergetycznego.

Do głównych zadań Mavir Zrt należy zapewnienie niezawodnej, wydajnej i bezpiecznej pracy węgierskiego systemu elektroenergetycznego, w tym wymaganych rezerwowych mocy wytwórczych i przesyłowych. Przedsiębiorstwo dba o niezakłócone funkcjonowanie i dalszą rozbudowę rynku energii elektrycznej oraz dostęp dla odbiorców na równych warunkach.

Wyzwanie

Spółka Mavir chciała odnowić swoją istniejącą korporacyjną stronę internetową. Potrzebowała nowoczesnego, elastycznego i konfigurowalnego portalu, które będzie mógł być także wykorzystywany w przyszłych projektach i ewentualnie w intranecie, który ma zostać wdrożony. Poprzedni portal spółki Mavir nie spełniał tych potrzeb.

Podstawowym celem było stworzenie łatwego w obsłudze portalu, który przypisywałby oddzielne role redaktorom i recenzentom stron oraz umożliwiałby współpracę z istniejącymi systemami w istniejącej infrastrukturze. Ponieważ najważniejszymi funkcjami ekstranetu jest komunikacja i udostępnianie odwiedzającym cennych i istotnych informacji, portal musiał działać szybko i wydajnie.

Rozwiązanie

Aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, spółka Mavir zaprosiła kilka renomowanych firm do udziału w przetargu zamkniętym. Firma Webtown, pierwszy partner serwisowy Liferay Hungary Ltd, wygrała przetarg. Firma okazała się godna zaufania, ponieważ była samodzielnie odpowiedzialna za zarządzanie procesem rozwoju i instalacji.

Podczas projektu pilotażowego firma Webtown zademonstrowała możliwości Liferay, które ostatecznie przekonały spółkę Mavir do wprowadzenia zmian. Zalety te obejmują zgodność z normami, łatwą integrację z innymi systemami, bogatą funkcjonalność oraz łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Ponadto spółka Mavir była pod wrażeniem różnorodności standardowych, gotowych do użycia narzędzi Liferay, czego dowodzi funkcjonalność w zakresie współpracy, tworzenia kalendarza i formularzy internetowych.

Wraz ze złagodzeniem sytuacji na węgierskim rynku energii elektrycznej powstało zapotrzebowanie na informacje ze strony sprzedawcy. W tym celu firma Webtown opracowała portlety Liferay z wizualizacją ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym oraz danych statycznych potrzebnych w codziennej działalności handlowej. Wykresy przedstawiają aktualne, dokładne obciążenie systemu, prognozy statystyczne oraz dane importu/eksportu w formie plików xml z systemu „Spectrum”.

Jednak głównymi funkcjonalnościami wykorzystywanymi podczas projektu były CMS i kontrola wersji przed publikacją. System kontroli wersji przed publikacją musiał zostać przepisany w zasadniczym zakresie, aby obsługiwać redaktorów i recenzentów, którzy mieli dostęp tylko do niektórych stron (zgodnie z grupami użytkowników w protokole LDAP). Uprawnienia edycji są teraz ograniczone zgodnie z poziomami i grupami użytkowników po zalogowaniu się. Firma Webtown wdrożyła poziom strony i uprawnienia na poziomie menu w procesie edycji i zatwierdzania łączy z SSO z usługi katalogowej Novell eDirectory. Firma Webtown opracowała również mechanizm CMS hook, który implementuje funkcjonalność Extended-Collapse, aby spełnić specjalne potrzeby Mavir.

Portal Liferay spełnił wszystkie oczekiwania Mavir, ponieważ system działa poprawnie. Spółka Mavir będzie kontynuować długofalowy projekt przy udziale Webtown.

Napotykaliśmy wiele problemów z poprzednimi różnymi rozwiązaniami dotyczącymi oprogramowania internetowego, więc postanowiliśmy postawić na rozwiązania zintegrowane. Webtown i zaoferowane rozwiązania cyfrowe oparte na systemie Liferay zwiększyły naszą wydajność i sprawiły, że codzienna praca jest szybsza i łatwiejsza. Bezspornie Liferay jest platformą do budowy witryny, której potrzebowaliśmy.

Lajos Garai - Operator aplikacji