Liferay DXP. The Digital Experience Platform.

Korzystaj z platformy, która zmieni całą Twoją firmę i na której polegać będzie mógł każdy dział w Twojej organizacji.

Zwinna platforma jest odpowiedzią na zmienne potrzeby biznesowe.

Priorytety i wymagania mogą zmieniać się co kilka miesięcy. Potrzebna jest więc odpowiednio zaprojektowana technologia, której wdrożenie będzie elastyczne i szybkie, aby móc sprawnie wprowadzać zmiany w strategii poprzez:

  • modułowe usługi dla przedsiębiorstw zapewniające szybkie wdrożenie strategii cyfrowej,
  • elastyczne narzędzia w przepływie pracy,
  • skalowalność pozwalającą sprostać potrzebom klientów,
  • kreator stron typu „przeciągnij i upuść”, w tym narzędzie do tworzenia treści dla docelowych odbiorców,
  • wykorzystanie lokalizacji, segmentów użytkowników i innych elementów gotowych do zastosowania,
  • zarządzanie przepływem dokumentów umożliwiające przekazywanie danych właściwym osobom osób w Twojej organizacji.

Spersonalizowane treści to prawdopodobieństwo na poziomie 89% pożądanej konwersji

Twórz segmenty odbiorców w oparciu o zachowania użytkowników (np. odwiedzane strony) i ich charakterystyki (np. kraj, profile w mediach społecznościowych i inne), aby dostarczać treści dostosowane do każdego z nich – nawet w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie oferuje możliwość łatwego tworzenia kampanii marketingowych przez wykorzystanie spersonalizowanych treści dostępnych przez ograniczony czas.

Utwórz jedno doświadczenie we wszystkich punktach styczności konsumenta z marką (tzw. touchpoint)

Twoi klienci otrzymują jedno konto dla wszystkich interakcji.

Spójny interfejs użytkownika wspiera przejście użytkownika przez Lexicon Design.

Responsywny projekt i usługi do wielokrotnego użytku są wszędzie spójne.