Jak pracujemy?

Jakość, wydajność i cel – żadnej ściemy. Sprawdź!

Przede wszystkim jakość.

My, pionierzy świata web, wierzymy, że jakość w tworzeniu oprogramowania oznacza najwyższy poziom.

Wierzymy, że podczas tworzenia oprogramowania, podstawowym wyznacznikiem jakości jest perfekcyjna zgodność z celami biznesowymi, która z natury rzeczy obejmuje pełne zrozumienie wymagań, a także wysoki poziom umiejętności programistycznych z tym związanych, aby tworzyć oprogramowanie i produkty powiązane.

Wierzymy również, że dokładne dopasowanie wymagań i rozwiązań tworzy wartość, jeśli odbywa się w tym samym czasie, dlatego jedynym prawdziwym rozwiązaniem jest oprogramowanie, które jest dostarczane szybko, cechuje się dobrą jakością i nie zawiera błędów.

Fakt, że nasze rozwiązania spełniają wszystkie trzy warunki oznacza, że stosujemy się do wytycznych dotyczących zwinności zgodnie z ramami postępowania Scrum. Nasze zespoły Scrumowe są samoorganizujące się, wielofunkcyjne, a jednocześnie dostarczają i udoskonalają własne techniki w ciągu 1-tygodniowego sprintu, zapewniając tym samym ciągłe doskonalenie.

Zgodnie z naszymi wytycznymi, nasze zwinne podejście jest stosowane nie tylko w tworzeniu oprogramowania, ale cała nasza firma posiada płaską strukturę organizacyjną, zapewniając w ten sposób samoorganizację i przestrzeń potrzebną do pracy intelektualnej i dalszego rozwoju.

Korzyści

  • Krótkie cykle wydawania oprogramowania przekładają się na łatwość modyfikacji oraz szybkość reagowania na zmiany rynkowe

  • Przejrzystość jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji

  • Obniżenie ryzyka zwiększa produktywność

  • Informacje zwrotne i chęć adaptacji są składnikami udanego produktu