Webtown

Kontakt

Kontakt

Webtown Group Sp. z o.o.

Polski kontakt formularza 2

Nazwa:
Webtown - Informatika Kft.
Numer rejestracji spółki:
01-09-865886
Adres:

H-1117
Budapest, Hauszmann str. 3/b

Numer VAT:
13644387-2-43
 
Kontakt:
info@webtown.hu
info@webtown-group.pl
 
Rachunek bankowy:
Sberbank Hungary Ltd., 
14100309-15259860-70000007